Хидро и топлоизолация


Архист ЕООД непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел задоволяване изискванията на съвременното строителство. Ние гарантираме високо качество на всеки етап от строителния процес , за да постигнем пълно задоволяване на изискванията и потребностите на нашите клиенти.
Съвременното строителство налага много нови продукти като резултат от развитието на строителната химия.
Системите за хидро и топлоизолация се прилагат на:
- Нови бетонни тераси, обитаеми покриви и др.;
- Подове на помещения;
- Ламаринени покриви;
- Плоски и наклонени покриви;
- Съществуващи тераси , покрити с плочки, мозайка и др.;
- За екологична реновация на етернитови покриви;
- Куполи, сфери и други обекти със сложна конфигурация;
- Направа на топло- , хидроизолационни холкери;
- Подземни части на сгради.
За извършването на всички дейности, Архист ЕООД се ангажира с Договор с точно описани дейности , срокове за изпълнение, начини на плащане и гаранции съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).

 

Назад