Зидане и измазване

Въпреки бързите темпове, с които се развива съвременното строителство, зидарията все още се използва много често , при изграждането на стени и отвори.
Според материалите, с които се зида, зидариите биват естествени и  изкуствени.
Естествените зидарии намират приложение при изграждането на надосновни и подпорни стени.Зида се с материали със скален произход, с висок процент на устойчивост на атмосферни  влияния-гранит, риолит, сиенит и др.
Тухлените зидарии се изпълняват от керамични тухлии разтвор, който представлява свързващо вещество , забъркано с вода до пластична каша.Зида се с различни по размер тухли (единични, четворки  и др) като се употребяват продукти с високо качество.
Изкуствените зидарии се изпълняват от блокове газобетон с различни размери.Предсатвлява лек клетъчен бетон , смес от  пясък, цимент, вар, вода и алуминиев прах, произведени чрез високо налягане и нагряване в автоклав.Тъй като са големи и леки с тези блокове се зида бързо и са с добри топлоизолационни показатели. Затова са предпочитани , но не винаги са подходящи, най- вече защото нямат носеща функция.
Нашите специалисти ще Ви консултират, кой вид зидария и материали са подходящи за Вашия строеж или ремонт.
Вароциментовата мазилка играе роля на защита и украса и е подходяща за вътрешно и измазване на влажни помещения.Тези мазилки имат способността да регулират климата в помещението, като поемат излишната влага от въздуха и след това я отдават.
Външните мазилки са важна част от строежа.Тяхната основна цел е да пазят зидарията от външните атмосферни условияи да запазят строително- физичните качества на стените.Външните мазилки биват: минерална, мозаечна, полимерна, силикатна и силиконова.
За извършването на всички дейности, Архист ЕООД се ангажира с Договор с точно описани дейности , срокове за изпълнение, начини на плащане и гаранции съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).

Назад