Проектиране

Архист ЕООД е създадена през 1991 г. като ЕТ Архист – Румен Янакиев.

Архист ЕООД разполага с екип от архитекти, проектанти, строителни инженери и инженери по част ВиК, О, вентилация и климатизация и Електро инсталации.

Това ни дава възможност да предложим на нашите клиенти проектиране и строителство, базирани на най- добрите строителни практики , както и икономически най- изгодни решения.