Груб Строеж


Архист ЕООД има дългогодишен опит в изграждането на сгради с различно предназначение. Грубият строеж на една сграда включва всички дейности, необходими материали и техника по изкоп и бетон на основи, плочи, колони, греди , стълбища и други конструктивни елементи, зидане на външни и вътрешни стени и изграждане на покрив.
Архист ЕООД пазполага с квалифицирани и опитни специалисти, както и с необходимата строителна техника за изпълнението на този етап от  изграждането на една сграда и постигане на високо качество и надежност  на извършената работа.
Ако за изпълнението на Вашия проект сте решили да се доверите на Архист ЕООД е необходимо:
-Да имате Разрешение за строеж;
-Да представите одобрен проект;
-Да разгледате и прецените нашата Оферта;
-да сключите Договор с Архист ЕООД.

За извършването на всички дейности, Архист ЕООД се ангажира с Договор с точно описани дейности , срокове за изпълнение, начини на плащане и гаранции съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).

 

Назад