Покривни конструкцииСтроителна фирма Архист ЕООД е с основен предмет на дейност строителство и строително-ремонтни работи.
Архист ЕООД непрекъснато разширява и усъвършенства дейността си с цел задоволяване изискванията на съвременното строителство.
Една от най- важните части на сградата е покриваАрхист ЕООД предлага изграждане, ремонт или помяна на покривни конструкции.
Нашите специалисти ще Ви консултират за оптимален вариант на покривна конструкция, предвид богатото разнообразие на предлагани материали и системина пазара, както и спецификата и разположението на сградата.
Най- често срещания ремонт на покрив е така нареченото претърсване с подмяна на компроментирани покривни материали.
Основен ремонт на покрив представлява , разкриване на целия покрив и определяне на състоянието на дървената конструкция.След установяване на увредените места, същите се отремонтират, като се заменят дъски, плоскости и се полага нова мушама и летви, нареждат се керемидите или избраното покривно покритие.
При нужда се подменят челни дъски, олуци, измазват се керемидени капаци и комини.
За извършването на всички дейности, Архист ЕООД се ангажира с Договор с точно описани дейности , срокове за изпълнение, начини на плащане и гаранции съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).
5, МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Строителна фирма Архист ЕООД разполага със собствена  производствено – складова база -3800кв.м. и е осигурена с пълна гама лека строителна механизация, подемници, скелета, кофражи, лекотоварен и тежкотоварен транспорт и други съоражения, което обезпечава високо качество на предлаганите услуги.
НА територията на просизводствено- складовата база, Архист ЕООД разполага с напълно оборудван железарски цех, в който нашите специалисти изработват по Ваш или чужд проект различни метални изделия или конструкции , които се влагат в строителството.
Изделията, които предлагаме са:
- врати;
- огради;
- решетки;
- парапети;
- козирки;
- навеси;
Укрепващи конструкции.
Ако имате идея , ние ще Ви помогнем да я осъществите. За Ваше улеснение наш представител ще Ви консултира на място или в офиса на фирмата и ще рзработи Вашата идея до ниво строиелно изпълнение.
За извършването на всички дейности, Архист ЕООД се ангажира с Договор с точно описани дейности , срокове за изпълнение, начини на плащане и гаранции съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).

 

Назад